معنی و ترجمه کلمه جوهر شوره به انگلیسی جوهر شوره یعنی چه

جوهر شوره

aquafortis

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها