معنی و ترجمه کلمه جوهر به انگلیسی جوهر یعنی چه

جوهر

acid
aniline
being
heart
ink
juice
marrow
matter
quiddity
quintessence
substance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها