معنی و ترجمه کلمه جیز وهمى و خیالى به انگلیسی جیز وهمى و خیالى یعنی چه

جیز وهمى و خیالى

nonentity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها