معنی و ترجمه کلمه جیغ به انگلیسی جیغ یعنی چه

جیغ

catcall
fret
scream
screech
shout
shriek
skirl
squawk
squeal
vociferation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها