معنی و ترجمه کلمه حاد به انگلیسی حاد یعنی چه

حاد

acute
hot
keen
sthenic
torrid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها