معنی و ترجمه کلمه حاشیه دار کردن به انگلیسی حاشیه دار کردن یعنی چه

حاشیه دار کردن

fringe
hem
marge
margin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها