معنی و ترجمه کلمه حاشیه دوختن بر به انگلیسی حاشیه دوختن بر یعنی چه

حاشیه دوختن بر

frill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها