معنی و ترجمه کلمه حاشیه دوزى زرى و یراق لباس به انگلیسی حاشیه دوزى زرى و یراق لباس یعنی چه

حاشیه دوزى زرى و یراق لباس

soutache

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها