معنی و ترجمه کلمه حاشیه دوزى کردن به انگلیسی حاشیه دوزى کردن یعنی چه

حاشیه دوزى کردن

purfle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها