معنی و ترجمه کلمه حاشیه دوزى به انگلیسی حاشیه دوزى یعنی چه

حاشیه دوزى

drawnwork
fancywork
froufrou
purfle
sewing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها