معنی و ترجمه کلمه حاشیه را تزیین کردن به انگلیسی حاشیه را تزیین کردن یعنی چه

حاشیه را تزیین کردن

purfle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها