معنی و ترجمه کلمه حاشیه زینتى دادن به به انگلیسی حاشیه زینتى دادن به یعنی چه

حاشیه زینتى دادن به

frieze
frise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها