معنی و ترجمه کلمه حاشیه چرمى دور چیزى به انگلیسی حاشیه چرمى دور چیزى یعنی چه

حاشیه چرمى دور چیزى

welt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها