معنی و ترجمه کلمه حاشیه به انگلیسی حاشیه یعنی چه

حاشیه

border
braid
brim
brink
fixing
fringe
gloss
listel
marge
margent
margin
outskirt
purl
rand
selvage
selvedge
verge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها