معنی و ترجمه کلمه حاصلخیز شدن به انگلیسی حاصلخیز شدن یعنی چه

حاصلخیز شدن

luxuriate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها