معنی و ترجمه کلمه حاصله در اثر خورشید و ماه با هم به انگلیسی حاصله در اثر خورشید و ماه با هم یعنی چه

حاصله در اثر خورشید و ماه با هم

solunar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها