معنی و ترجمه کلمه حاصل از کربن به انگلیسی حاصل از کربن یعنی چه

حاصل از کربن

cabonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها