معنی و ترجمه کلمه حاصل خیز شدن به انگلیسی حاصل خیز شدن یعنی چه

حاصل خیز شدن

batten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها