معنی و ترجمه کلمه حاصل خیز کردن به انگلیسی حاصل خیز کردن یعنی چه

حاصل خیز کردن

fatten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها