معنی و ترجمه کلمه حاضر بخدمت به انگلیسی حاضر بخدمت یعنی چه

حاضر بخدمت

active

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها