معنی و ترجمه کلمه حاضر به جنگ شدن به انگلیسی حاضر به جنگ شدن یعنی چه

حاضر به جنگ شدن

embattle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها