معنی و ترجمه کلمه حافظه سیمى اندوده به انگلیسی حافظه سیمى اندوده یعنی چه

حافظه سیمى اندوده

plated wire memory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها