معنی و ترجمه کلمه حافظه چرکنویسى به انگلیسی حافظه چرکنویسى یعنی چه

حافظه چرکنویسى

scratchpad memory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها