معنی و ترجمه کلمه حافظ به انگلیسی حافظ یعنی چه

حافظ

keeper
patron
retentive


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها