معنی و ترجمه کلمه حالت آوندى به انگلیسی حالت آوندى یعنی چه

حالت آوندى

vascularity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها