معنی و ترجمه کلمه حالت ارتجاعى فنر به انگلیسی حالت ارتجاعى فنر یعنی چه

حالت ارتجاعى فنر

spring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها