معنی و ترجمه کلمه حالت ارتجاعى به انگلیسی حالت ارتجاعى یعنی چه

حالت ارتجاعى

resilience
resiliency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها