معنی و ترجمه کلمه حالت استیله و هیدرولیز پیدا کردن در آن واحد به انگلیسی حالت استیله و هیدرولیز پیدا کردن در آن واحد یعنی چه

حالت استیله و هیدرولیز پیدا کردن در آن واحد

acetolysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها