معنی و ترجمه کلمه حالت بلورى دادن به انگلیسی حالت بلورى دادن یعنی چه

حالت بلورى دادن

devitrify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها