معنی و ترجمه کلمه حالت بى حسى و خواب آلودگى به انگلیسی حالت بى حسى و خواب آلودگى یعنی چه

حالت بى حسى و خواب آلودگى

narcosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها