معنی و ترجمه کلمه حالت تشنج به انگلیسی حالت تشنج یعنی چه

حالت تشنج

spasticity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها