معنی و ترجمه کلمه حالت جواز به انگلیسی حالت جواز یعنی چه

حالت جواز

kashrut
kashruth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها