معنی و ترجمه کلمه حالت خفقان پیدا کردن به انگلیسی حالت خفقان پیدا کردن یعنی چه

حالت خفقان پیدا کردن

damp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها