معنی و ترجمه کلمه حالت خودمانى و بى رودربایستى به انگلیسی حالت خودمانى و بى رودربایستى یعنی چه

حالت خودمانى و بى رودربایستى

dishabille


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها