معنی و ترجمه کلمه حالت رنگ پذیرى به انگلیسی حالت رنگ پذیرى یعنی چه

حالت رنگ پذیرى

coloration
colouration

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها