معنی و ترجمه کلمه حالت عروقى به انگلیسی حالت عروقى یعنی چه

حالت عروقى

vascularity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها