معنی و ترجمه کلمه حالت فعل و انفعالى به انگلیسی حالت فعل و انفعالى یعنی چه

حالت فعل و انفعالى

interactive mode

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها