معنی و ترجمه کلمه حالت مخاصمه به انگلیسی حالت مخاصمه یعنی چه

حالت مخاصمه

state of war

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها