معنی و ترجمه کلمه حالت مفعولى غیرصریح حقیقى به انگلیسی حالت مفعولى غیرصریح حقیقى یعنی چه

حالت مفعولى غیرصریح حقیقى

dative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها