معنی و ترجمه کلمه حالت و خصوصیات شراب به انگلیسی حالت و خصوصیات شراب یعنی چه

حالت و خصوصیات شراب

vinosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها