معنی و ترجمه کلمه حالت و شرایط ایالات آمریکا به انگلیسی حالت و شرایط ایالات آمریکا یعنی چه

حالت و شرایط ایالات آمریکا

state hood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها