معنی و ترجمه کلمه حالت به انگلیسی حالت یعنی چه

حالت

attitude
case
condition
disposition
estate
fettle
grain
if
mood
pose
posture
predicament
self
situation
speed
stance
state
status
temper
temperament
trim
vein

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها