معنی و ترجمه کلمه حال آمدن به انگلیسی حال آمدن یعنی چه

حال آمدن

recruit
recuperate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها