معنی و ترجمه کلمه حامل بخوردان به انگلیسی حامل بخوردان یعنی چه

حامل بخوردان

thurifer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها