معنی و ترجمه کلمه حامل تخت روان به انگلیسی حامل تخت روان یعنی چه

حامل تخت روان

stretcher bearer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها