معنی و ترجمه کلمه حامل شمع در مراسم مذهبى به انگلیسی حامل شمع در مراسم مذهبى یعنی چه

حامل شمع در مراسم مذهبى

taperer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها