معنی و ترجمه کلمه حامى و حافظ علم و ادب به انگلیسی حامى و حافظ علم و ادب یعنی چه

حامى و حافظ علم و ادب

maecenas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها