معنی و ترجمه کلمه حاوى حوادث حزن آور و خنده آور به انگلیسی حاوى حوادث حزن آور و خنده آور یعنی چه

حاوى حوادث حزن آور و خنده آور

tragicomic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها