معنی و ترجمه کلمه حاوى پند یا گفته هاى اخلاقى به انگلیسی حاوى پند یا گفته هاى اخلاقى یعنی چه

حاوى پند یا گفته هاى اخلاقى

axiomatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها