معنی و ترجمه کلمه حاکم دست نشانده اجنبى به انگلیسی حاکم دست نشانده اجنبى یعنی چه

حاکم دست نشانده اجنبى

quisling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها